Meditsiiniline teenindus

 Õpilase edusammud haridusteel on tihedalt seotud tema tervisega.
Meie koolis töötab kooliõde, kes hoolib igast lapsest ning soovib, et pere ja kooli vahel toimuks igakülgne koostöö.
Kooliõde
• korraldab tervisekasvatust;
• vaktsineerib;
• teeb regulaarset tervisekontrolli 1.,3.,7. ja 11. klassis;
• jälgib koolikeskkonna tervisekaitsenõuete täitmist;
• annab haigestumise, trauma ja vigastuse korral esmaabi;
• nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja koolipersonali terviseküsimustes.
Õpilase läbivaatus ja vaktsineerimine toimub lapsevanema nõusolekul. Vanemaid teavitatakse vajalikust läbivaatusest või vaktsineerimisest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.


2., 5. ja 9. klassi õpilase ennetava tervisekontrolli tegemiseks soovitame pöörduda perearsti poole. Hambaarsti juures tuleks lapsel kontrollis käia kord aastas.


Palume haiget last kooli mitte saata!
Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid


Kontaktid
Anzelika Stadnik
kooliõde
Telefon +372 56256613
tonismaereaalk@kth.ee

 

Inimese peatäi

Lugege siin

Soovitused lapse koolikoti raskuse vähendamiseks

Rühihäirete teket põhjustavate faktorite hulgas on üks olulisemaid ülemäära raske koolikott, eriti algklassides. Nooremas kooliastmes, kui lapse lülisammas on veel painduv, on väga tähtis vältida väära kehahoiu kujunemist ja lülisamba kõverdumise fikseerumist.

Soovitused lapse koolikoti raskuse vähendamiseks   

 

 

-                                                                                                            

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet