Tänapäev

Alates 1948. aastast on keskkooli lõpetanud üle nelja tuhande inimese.

 • Keskkooli lendude arv – 65
 • Klassikomplektide arv – 28
 • Õpilaste arv – 834
 • Õpetajate arv – 63

Koolis on

 • 1 kaasaegne arvutiklass (16 lauaarvutit),
 • sülearvutite arv õpilastele - 60,
 • tahvelearvutite arv õpilastele - 15
 • projektor iga klassiruumis,
 • 3 interaktiivset tahvlit,
 • võimla,
 • raamatukogu,
 • mugav söökla,
 • puhvet,
 • suur ilus aula, aulas on uus kontsertklaver.
   

Koolis on internetiühendus, WiFi, et töötada sülearvutitega. Täna on arvutiklassis  15 lauaarvutit.  22.11.1999 sai kool oma interneti-domeeni ttrk.tln.edu.ee, mida me  kenasti kasutame. 

Kehalise kasvatuse tunnid viiakse läbi staadionil, spordisaalis ja treeningsaalis.

KOOLI MISSIOON

Luua koolis arengukeskkond, mis võimaldab kõikidel õpilastel end arendada vastavalt nende võimetele ja huvidele.

 • Anda kvaliteetne haridus.
 • Pidevalt täiendada ja arendada kooli oma õppekava, lähtudes riiklikust õppekavast.
 • Hoida ja süvendada kooli isikupära läbi traditsioonide.
 • Leida materiaalseid võimalusi, et tagada koolis aja nõuetele vastavad õppetingimused.
 • Laiendada koolis pakutavate valikainete loetelu vastavuses kooli, linna ja ühiskonna arengukavadega.

 

 

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet