Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 2018/2019 õa eesmärgid

 

  1. Uue arengukava koostamine.

  2. Õppetöö individuaalsemaks muutmine arvestades õppijate hariduslike erivajadusi.

  3. Kooli kultuuri ja käitumise etiketi arendamisele suunatud ettevõtmiste planeerimine ja elluviimine.

  4. Õpikeskkonna arendamine ja õpikeskkonna turvalisuse tugevdamine.

  5. Pedagoogide metoodilise arengu toetamine ja tõhustamine.

  6. Projektitegevuse arendamine.

  7. Ainetevahelise lõimingu tõhustamine.

 

 

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet