1. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTT

AVATAVAD ESIMESED KLASSID
vastuvõtuajad: 
Registreerimine (eelkoolis mitteõppivatele lastele) vestlusele ja praktilisele tööle toimub ajavahemikul 5. jaanuarist- 6. veebruarini 
kella 9:00-16:00. 
Vestlused ja praktilised tööd toimuvad eelkoolis
õppivatele lastele ajavahemikul 9. veebruarist – 20. 
veebruarini õppetundide ajal. Teistele 15. ja 17. 
veebruaril kell 16:15. 

Õpilaskandidaatide     vastuvõtmise     otsusest      teavitatakse    lapsevanemaid   kooli veebikeskkonnas hiljemalt 20. veebruariks.

Kui   vanem   on   saanud   teate   lapse   kooli   nimekirja   vastuvõtmise   kohta,   esitab   ta   koolile avalduse lapse õppimaasumise kohta   hiljemalt 26.veebruariks.

 

Kool      edastab      õpilaskandidaatide      nimekirja      elektrooniliselt      Tallinna      Haridusametile hiljemalt 28. vebruariks.

 
katsed:
Logopeedi ja psühholoogi vestlus ja praktiline töö
nimetus: 1A
kohtade arv:  28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 1:eesti 
b-võõrkeel: 
 
nimetus: 1B 
kohtade arv: 28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 
1:eesti 
b-võõrkeel: 
nimetus: 1C 
kohtade arv: 28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 
1:eesti 
b-võõrkeel:   
 
  

 

Stamer Belnor Game Club SK-Budo