1. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTT 2018/2019 õa.

 AVATAVAD ESIMESED KLASSID

vastuvõtuajad: 

Registreerimine (eelkoolis mitteõppivatele lastele) vestlusele ja praktilisele tööle toimub ajavahemikul         08. jaanuarist- 2. veebruarini 2018.a. kella 8:00-15:00. Sekretäri tel.nr. 644 0271, 5210481, email sekretar@ttrk.tln.edu.ee

Vestlused ja praktilised tööd toimuvad eelkoolis õppivatele lastele ajavahemikul  5. veebruarist – 16. veebruarini 2018.a. õppetundide ajal. Teistele 13. veebruaril 2018.a. kell 14.00. Kaasa tuleb võtta pinal (2 pastakat, harilik pliiats, värvilised pliiatsid) ja vahetusjalanõud.

Õpilaskandidaatide vastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid kooli fuajees esimesel korrusel  hiljemalt    19. veebruariks 2018.a..

Kui   vanem   on   saanud   teate   lapse   kooli   nimekirja   vastuvõtmise   kohta,   esitab   ta   koolile avalduse lapse õppimaasumise kohta   hiljemalt 23.veebruariks 2018.a..

Kool edastab sisseastujate nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile hiljemalt  veebruarikuu viimaseks tööpäevaks. 

katsed:
Logopeedi ja psühholoogi vestlus ja praktiline töö
nimetus: 1A
kohtade arv:  28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 1: eesti 
b-võõrkeel: 
 
nimetus: 1B 
kohtade arv:  28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 
1: eesti 
b-võõrkeel: 
nimetus: 1C 
kohtade arv:  28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 
1: eesti 
b-võõrkeel:   
 
   

 

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet