1. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTT

 AVATAVAD ESIMESED KLASSID

vastuvõtuajad: 

Registreerimine (eelkoolis mitteõppivatele lastele) vestlusele ja praktilisele tööle toimub ajavahemikul         09. jaanuarist- 3. veebruarini  kella 9:00-16:00. 

Vestlused ja praktilised tööd toimuvad eelkoolis õppivatele lastele ajavahemikul 6. veebruarist – 13. veebruarini õppetundide ajal. Teistele 15. ja 16. veebruaril kell 16:15. Kaasa tuleb võtta pinal (2 pastakat, harilik pliiats, värvilised pliiatsid) ja vahetusjalanõud.

Õpilaskandidaatide vastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid kooli veebikeskkonnas hiljemalt      20. veebruariks.

Kui   vanem   on   saanud   teate   lapse   kooli   nimekirja   vastuvõtmise   kohta,   esitab   ta   koolile avalduse lapse õppimaasumise kohta   hiljemalt 23.veebruariks.

Kool      edastab      õpilaskandidaatide      nimekirja      elektrooniliselt      Tallinna      Haridusametile hiljemalt 28. veebruariks.

katsed:
Logopeedi ja psühholoogi vestlus ja praktiline töö
nimetus: 1A
kohtade arv:  28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 1: eesti 
b-võõrkeel: 
 
nimetus: 1B 
kohtade arv:  28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 
1: eesti 
b-võõrkeel: 
nimetus: 1C 
kohtade arv:  28
vahetus: hommikune
õppekeel: vene
a-võõrkeel: 
1: eesti 
b-võõrkeel:   
 
   

 

Stamer Belnor Game Club Atlasnet SK-Budo